Gro Vatne Brean

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst emosjonsregulering tilgjengelig for alle. Videre er det å se hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for å arbeide med emosjonsregulering blant gravide, foreldre til sped- og småbarn, og ikke minst for oss hjelpere spennende. Det å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet er viktig for både foreldre og hjelperne.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, og har siden studietiden vært opptatt svangerskap, barsel, sped og småbarns tid. Jeg har arbeidet både med barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, samt i privatpraksis og således hatt ulike "inngangsporter" til arbeidet med de gravide, sped- og småbarn. Nå arbeider jeg med gravide, sped og små både klinisk i privatpraksis ( ITF) og gjennom Nasjonalt kompetansesenter for spedbarns og småbarns psykiske helse, hvor jeg har ansvar for en videreutdanning i psykoterapi for gravide og implementeringen av kartlegging og diagnosesystemet DC 0-3 R.

Jeg prøver også tilrettelegge for møtepunkter mellom sped- og småbarnsteamene; for felles opplæring, refleksjon og drøfting. Gjennom kunnskap og fagformidling kan man skape endring.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send