Sølvi Biedilæ

Sølvi Biedilæ

Seniorkonsulent/Spesialbibliotekar

sb@r-bup.no

482 56 849

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Sølvi er spesialbibliotekar og seniorkonsulent, og jobber bl.a. med litteratursøk og prosjekter innen oppsummert forskning.

Kompetanse

Sølvi jobber også mye med referansehåndtering, support på referansehåndteringsverktøyet EndNote, og hjelper studenter og ansatte med å finne bøker og tidsskriftartikler. Sølvi har lang erfaring som bibliotekar  fra ulike organisasjoner, før hun begynte her i 2008 i seksjonen Kunnskapshåndtering. 

Fagbakgrunn

Sølvi er utdannet bibliotekar (bachelor) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og holder på med master i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send