Sølvi Biedilæ

Sølvi Biedilæ

Spesialbibliotekar

sb@r-bup.no

482 56 849

Kompetanse:
Bibliotek

Litteratursøk, bibliotek, referansehåndtering, EndNote

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av kunnskapsbasert praksis, litteratursøk og å gi god service til våre brukere.

Jeg er utdannet bibliotekar (bachelor) fra Høgskolen i Oslo og holder på med master i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen. Jeg har jobbet mange år som bibliotekar i forskjellige organisasjoner før jeg begynte på RBUP i 2008. Her jobber jeg med litteratursøk, deltar i prosjekter innen oppsummert forskning, support på referansehåndteringsverktøyet EndNote og hjelper studenter og ansatte med å finne bøker og tidsskriftartikler.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send