Sølvi Biedilæ

Seniorkonsulent/spesialbibliotekar

sb@r-bup.no

482 56 849

Sølvi Biedilæ er spesialbibliotekar og seniorkonsulent i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling. Hun jobber blant annet med litteratursøk og prosjekter innen oppsummert forskning.

Kompetanse

Sølvi jobber også mye med referansehåndtering, support på referansehåndteringsverktøyet EndNote, og hjelper studenter og ansatte med å finne bøker og tidsskriftartikler. Sølvi har lang erfaring som bibliotekar  fra ulike organisasjoner, før hun begynte her i 2008 i seksjonen Kunnskapshåndtering. 

Fagbakgrunn

Sølvi er utdannet bibliotekar (bachelor) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og holder på med master i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send