Turid Suzanne Berg-Nielsen

Turid Suzanne Berg-Nielsen

Forsker 1

turid.berg-nielsen@r-bup.no

922 66 144

Kompetanse:
Forskning
Undervisning

Foreldre-barn relasjon, foreldre egenskaper, foreldreveiledning, tilknytning, barns sosiale og emosjonelle utvikling og hvordan best fremme høykvalitetsbarnehager.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at vi plikter å gi barna våre tilnærmet like muligheter og derfor må biologiske og sosiale forskjeller utjevnes så langt råd er når det offentlige er ansvarlig for deres omsorg og læring. Barna må tidlig nok gis en god sjanse for et godt fremtidig liv med evner til å håndtere også den motgang livet kan føre med seg.


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i klinisk psykologi i 1986. Jeg jobbet i ca. 15 år klinisk med voksne, barn og familier frem til jeg begynte som stipendiat ved NTNU i 1997. Jeg tok Dr.philos.-graden ved Det medisinske fakultet, NTNU i 2002. Jeg ble professor i klinisk barnepsykologi samme sted i 2013.

Jeg har vært leder av RKBU i Midt-Norge fra 2010-2013 og begynte som forskningsleder her ved RBUP i 2014. I forskningsarbeidet ved RBUP er jeg involvert i store og små forebyggende prosjekter i kommunen rettet mot barnehage, skole og evaluering av foreldreveiledning. Dessuten forsker jeg på hvilke aspekter ved foreldre-barn samspillet har størst betydning for ulike barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send