Agathe Backer-Grøndahl

Agathe Backer-Grøndahl

Forsker

agathe@r-bup.no

952 11 409

Kompetanse:
Forskning

Utviklingspsykologi, selvregulering, kvantitativ metode.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å bruke solide og riktige forskningsmetoder for å få best mulig kunnskap om hva som kan hjelpe barn og unge.

Jeg har en PhD i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Doktorgradsprosjektet mitt handlet om barns selvregulering, og var en del av den longitudinelle studien «Barns sosiale utvikling» ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU). I avhandlingen studerte jeg måling av selvreguleringsbegrepet, prediktorer for variasjon i selvregulering og hvordan selvregulering henger sammen med senere skolefaglig, sosial og emosjonell tilpasning. Jeg har også arbeidet som forsker ved Transportøkonomisk institutt og som universitetslektor ved Psykologisk institutt, UiO.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send