Agathe Backer-Grøndahl

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Agathe er forsker og driver med forskning på terapi med barn og unge.

Kompetanse

Agathe har kompetanse på barns selvregulering og kvantitativ metode. Doktorgradsprosjektet hennes handlet om barns selvregulering, og var en del av den longitudinelle studien «Barns sosiale utvikling» ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU). I avhandlingen studerte Agathe måling av selvreguleringsbegrepet, prediktorer for variasjon i selvregulering og hvordan selvregulering henger sammen med senere skolefaglig, sosial og emosjonell tilpasning. Agathe jobber i seksjonen Forskergruppe annenlinjetjenester og har tidligere jobbet som forsker ved Transportøkonomisk institutt og som universitetslektor ved Psykologisk institutt, UiO.

Fagbakgrunn

Ph.d. i psykologi, UiO

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send