Anne Liv Askeland

Anne Liv Askeland

Seniorrådgiver, forskningskoordinering

anne.liv.askeland@r-bup.no

994 19 223

Kompetanse:
Forskning

Forskningskoordinering

Om meg

Jeg er særlig opptatt av at vår forskning kan være til hjelp for barn og unge.

Jeg er utdannet sykepleier, og har vært ansatt ved RBUP siden 2008 som forskningskoordinator. For tiden er jeg bl.a. koordinator for HEVD («Hva er viktig for deg?») og TIM (Tidlig Intervensjon, Mestrende barn). TIM er en randomisert, kontrollert studie som har som formål å evaluere om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i lavterskeltiltaket Mestrende barn.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send