Anne Andersen

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at ansatte i tjenestene vi bidrar til, identifiserer seg med tjenestene de jobber i på en slik måte at tjenesten fremstår som et mulighetsrom for vekst og utvikling, hvor ny kunnskap, lokale erfaringer og respektfull ressursutnyttelse går hånd i hånd og åpner for uanede muligheter for alle som deltar.

Mine kompetanseområder er integrasjon av kunnskap fra forskning, «brukere» og klinikk i fagutvikling, utdanninger og kurs knyttet til barn og unges psykiske helse og barnevern. Samarbeid og samhandling på tvers av profesjoner og tjenester og skreddersøm knyttet til opplæring av disse gruppene. Ledelse av utviklingsprosjekter i samarbeid med praksis.
 
Jeg er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut, veileder, master i helsefagvitenskap og «phd- kurset» knyttet til studie av profesjoner og profesjonell utvikling. Jeg har 25 års terapeutisk arbeid i BUP med øyeblikkelig hjelp, spiseforstyrrelser og traumatiserte barn-, unge og familier. Jeg har også kontinuerlig bidratt i utviklingsarbeid, bl.a: Behandlingsmodell for øyeblikkelig hjelp, spiseforstyrrelser, samarbeid mellom BUP/helsestasjon, BUP/barnevern, BUP/barneavdeling og i utvikling av undervisning som «Master i familie-behandling», spesialistutdanningen og implementeringsprosjekter knyttet til ny kunnskap eller nye retningslinjer. Jeg har 20 års erfaring som underviser, foreleser, gruppeleder og kursansvarlig. De siste 30 årene har jeg hatt ulike lederoppgaver/stillinger.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send