Astri Lindberg

Psykologspesialist

astri.lindberg@r-bup.no

928 39 246

Astri Lindberg er psykologspesialist og jobber i Spedbarnsnettverket i RBUP. Her jobber hun med undervisning og veiledning i metoden Circle of Security (COS). I tillegg har hun ansvaret for å tilrettelegge for at Child Parent Psychotherapy implementeres i Norge.

Kompetanse

Astri har kompetanse innen tilknytning, utviklingspsykologi, forebygging, tidlig intervensjon, sped- og småbarn, nedstemthet i perinatalperioden, hjelpers relasjonskompetanse, eksistensiell psykologi og mindfulness. Hun er utdannet MBSR-instruktør fra Institute for mindfulness-based Approaches (IMA) og sammen med andre instruktører fra RBUP holder hun kurs i metoden. Astri er også involvert i implementering av Edinburgh-metoden. Hun jobber i seksjonen Utdanning sped- og småbarn og er særlig opptatt av tidlig intervensjon med et helhetlig perspektiv på familien samt utvikling av hjelperens evne til å møte familiene på mest mulig utviklingsfremmende måter.

Fagbakgrunn

Astri er utdannet psykolog i 1980 fra UiO, og ble spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2000. Hun har jobbet mange år i første- og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send