Astri Lindberg

Astri Lindberg

Psykologspesialist

astri.lindberg@r-bup.no

928 39 246

Kompetanse:

Tilknytning, utviklingspsykologi, forebygging, tidlig intervensjon, sped- og småbarn, nedstemthet i perinatalperioden, hjelpers relasjonskompetanse, eksistensiell psykologi, mindfulness

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av tidlig intervensjon med et helhetlig perspektiv på familien, samt utvikling av hjelperens evne til å møte familiene på mest mulig utviklingsfremmende måter.

Jeg er utdannet psykolog i 1980 fra UiO, ble spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2000. Har jobbet mange år i første og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon.

Jeg er ansatt i 100% stilling ved Nasjonalt kompetanse Nettverk for Sped- og småbarns psykiske helse, hvor jeg arbeider med undervisning og veiledning i metoden Circle of Security (COS). I tillegg har jeg ansvaret for å tilrettelegge for at Child Parent Psychotherapy skal implementeres i Norge. Jeg er også utdannet MBSR-instruktør fra Institute for mindfulness-based Approaches – IMA. Sammen med andre instruktører fra RBUP holder jeg kurs i metoden. Jeg er også involvert i implementering av Edinburgh-metoden.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send