Om oss

RBUP Øst og Sør er organisert som en stiftelse som også omfatter Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst).

  • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.


  • Spedbarnsnettverket har som mål at flere sped- og småbarn og deres familier skal få god hjelp tidlig.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send