Personlighet

CAT - Children's Apperception Test

HIT – How I Think

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

Junior TCI - Junior Temperament and Character Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

ORT - Object Relations Technique

Har ikke funnet norsk eller englesk versjon.

PIC-2 - Personality Inventory for Children, second edition

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Rorschach

14.01.2015  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send