ADHD

ADHD-RS-IV - ADHD Rating Scale-IV

Den norske oversettelsen er publisert i boken «AD/HD: Et verktøy for kartlegging av barn og ungdom» (Kvilhaug et al.,1998). Tillatelse til å kopiere kartleggingsverktøyene gis til kjøper av boken kun for personlig bruk. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADHD-RS-IV Hjemme og ADHD-RS-IV Skole.

ASRS – Adult ADHD Self Report Scale 1.1

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASRS.

Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Brown ADD Scales 3-7 og Brown ADD Scales 8-12.

CPRS og CTRS- Conners Parent Rating Scale, Conners Teacher Rating Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon.

QB – QB test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

SNAP - Swanson Nolan and Pelham-IV Questionnaire

Kontakt Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi for norsk versjon, tlf: 23016030. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SNAP.

VOT-T - Vedvarende oppmerksomhetstest - Tall

Våletesten

08.08.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send