Generell psykisk helse

ADBB - Alarm Distress Baby Scale

Kontakt Unni Tranaas Vannebo ved RBUP Øst og Sør. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADBB.

ASEBA (CBCL, TRF, YSR, C-TRF) - Achenbach System of Empirically Based Assessment

RBUP forhandler ikke ASEBA lenger. Erasmus universitetet i Nederland er ny forhandler. ASEBA-materiell bestilles her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CBCL og TRF.

BYI-II - Beck Youth Inventories

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til BYI-II.

BPM - Brief Problem Monitor

CAPA og PAPA - The Child and Adolescent Psychiatric Assessment. Child/parent interview

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CAPA/PAPA.

CGAS – Children's Global Assessment Scale

CORS og CSRS- Child Outcome Rating Scale

DAWBA - Development and Well-Being Assessment

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til DAWBA.

ERC - Emotion Regulation Checklist

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. 

HoNOSCA - Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til HoNOSCA.

K-SADS-PL - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime Version

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til K-SADS-PL.

ePAPA - The Electronic Preschool Age Psychiatric Assessment

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon.

PCERA - Parent-Child Early Relational Assessment

Norsk manual kan bestilles fra University of Wisconsin-Madison, ved Roseanne Clark.

READ - Resilience Scale for Adolescents

Ta kontakt med rettighetsinnhavere Odin Hjemdal eller Oddgeir Friborg for norsk verjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til READ.

SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SDQ-S og SDQ-T.

YLS/CMI - Youth Level of Service/Case Management Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

11.08.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send