Foreldrefunksjon

CARE Index

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

FACES - Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

HOME - Home Observation Measurement of the Environment

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

PSS - Parental Stress Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PSS.

PSI - Parenting Stress Index

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PSI.

26.07.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send