Autismespekter

ABAS-3 - Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

ADI-R - Autism Diagnostic Interview Revised

ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule

ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

ASSQ - Autism Spectrum Screening Questionnaire

Copyright/kontaktperson for den norske versjonen er Anne Mari Sund, RBUP Midt, INM, NTNU.

DISCO - Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon av testen. Her er lenke til opplæring i DISCO som er obligatorisk før man skal bruke intervjuet.

SCQ - Social Communication Questionnaire

25.07.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send