Atferdsproblemer

ABC – Aberrant Behavior Checklist

Den norske versjonen av sjekklisten kan bestilles hos Slosson Educational Publications gjennom henvendelse til Michael Aman. Kontakt Aman for informasjon om bruk av ABC i forskningsprosjekter. Les PsykTestBarn sin vurdering av ABC.

ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ECBI.

SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

14.06.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send