Angst

ADIS - Anxiety Disorders Interview Schedule

RBUPs avtale med rettighetshaver Oxford University Press om distribusjon av den norske versjonen av ADIS er utløpt, og vil ikke bli fornyet. Ta kontakt med Oxford University Press’ Rights & Permissions Department for mer informasjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADIS her.

CY-BOCS - Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CY-BOCS.

LOI-CV - Leyton Obsessional Inventory Child Version

Den norske versjonen er oversatt av Knut Gundersen, Lars T. Jørgensen og Luke Moynahan og er tilgjengelig i boken Tvangslidelser hos barn og unge: En kognitiv-atferdsterapeutisk behandlingsmanual (March & Mulle, 2003). Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til LOI-CV.

MASC - Multidimensional Anxiety scale for children

Norsk versjon ikke godkjent av opphavsmann. Engelsk versjon finner du her.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

SCARED - Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Rettighetshaver i Norge: Einar Leikanger, NTNU. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SCARED.

Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)

08.08.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send