Forskning

RBUP driver forskning for forbedring av tjenester for barn og unges psykiske helse.

Vi forsker på hvordan tjenestene for barn og unge kan forbedre organisering, utredning, behandling og oppfølging. RBUP produserer forskningsbasert kunnskap for kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet, og samarbeider med brukerne og tjenestene for å identifisere kunnskapsbehov.

Se alle våre publikasjoner: RBUPs publikasjonsliste

Vi prioriterer forskning om forebygging, kommunale tjenester og barnevern. Se våre forskningsprosjekter: RBUPs forskningsprosjekter

RBUP bidrar med å oppsummere forskning og utarbeide systematiske oversikter på temaer der det mangler kunnskapsoversikter. 

RBUP arbeider også aktivt for å stimulere forvaltningen og tjenesteeiere til å prioritere forskningsbasert tjenesteutvikling og bidrar i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

03.05.2017  

Forskning med og for tjenestene

Skal hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolenForskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med skole.

Les mer

Vil finne ut hva som er viktig for ungdom«Hva er viktig for deg?» (HEVD) er et forskningsprosjekt for å styrke ungdommers brukermedvirkning i møte med kommunale psykiske helsetjenester.

Les mer

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barnI TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Les mer
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send