Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents

Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn. Du må ha autorisasjon som psykolog for å bruke Brown ADD Scales.

13.04.2017  

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barnI TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Les mer

Skal hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolenForskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med skole.

Les mer

Sammen om et forbedret barnevernKlemetsrudmodellen er den mest utbredte modellen som beskriver hva barnevernansatte skal gjøre i innledende arbeid med barn som har vært utsatt for, eller lever med vold i familien. Barneverntjenesten i Søndre Nordstrand har utviklet modellen og samarbeider nå med RBUP Øst og Sør om evaluering og forbedring.

Les mer

Post. doc-stipendiat: 100 % engasjement i tre år


Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Forskningsrådet har bevilget midler til en post doc.-stipendiat der stillingen er knyttet til prosjektet «kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA)».

Les mer

CY-BOCS - Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale


CY-BOCS er et semistrukturert intervju utviklet for å undersøke symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom.

Les mer

Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents


Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn. Du må ha autorisasjon som psykolog for å bruke Brown ADD Scales.

Les mer
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send