Hjemmebesøk

Internasjonalt satses det stadig mer på programmer og metoder der hjemmebesøk er arbeidsformen som benyttes. Hjemmebesøk har lange tradisjoner i Norge, blant annet i oppfølgingen av nyfødte barn. Det meste av forskning på hjemmebesøk viser at både de som mottar og de som tilbyr hjemmebesøk har gode erfaringer. Paradoksalt nok nedprioriteres hjemmebesøk av helsesøster i mange kommuner, parallelt med at nyfødte skrives ut tidligere fra sykehusene.

Flere faggrupper jobber aktivt hjemme hos barn, unge og deres familier. Vi inviterer nå alle som er interessert i denne måten å jobbe på til en fagdag med fokus på muligheter og utfordringer knyttet til hjemmebesøk.

 

Kursinnhold

Hjemmebesøkene kan se svært ulike ut avhengig av hva som er formålet med de ulike besøkene, og kanskje også hvilke yrkesgrupper som utfører dem. Fellesnevneren er at de foregår på hjemmebane for de vi besøker, hvilket i utgangspunktet gir en annen maktbalanse enn dersom de samme møtene skulle vært foretatt på et offentlig kontor.
Ved RBUP Øst og Sør har vi tidligere avholdt fagdager som ser nærmere på hjemmebesøkene som arbeidsform, og vi ønsker nå å invitere til en ny spennende fagdag med et variert program der vi vil få presentasjoner av både internasjonale og nasjonale programmer og erfaringer.

* Kursholder(e)

Kirsten Falkung fra Home Start Familiekontakten, Jeanette H. Magnus, Medisinsk fakultet, UIO, Ester Hjälmhult, Høgskulen på Vestlandet, Morgan Adolfsen, Sarpsborg kommune, Grete Rian, Trondheim kommune, Hege P. Sandtrø, helsesøster og NBO-trener, Tine Gammelgaard Aaserud og Marit Bergum Hansen, Heidi Jacobsen RBUP Øst og Sør,

Kursansvarlig(e)

Seksjonsleder Hanne Holme

Målgruppe

Du som jobber universelt forebyggende med svangerskap og barseltid, og deg som jobber med oppfølging av familier i risiko

 

Sist oppdatert: 04/20/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

05/02/2017

Varighet:

2. mai 2017 fra kl. 09.00 - 15.00

Sted:

RBUP Øst og Sør - Gullhaugveien 1-3, Nydalen Oslo

Pris:

Kr 950,- inkl lunsj

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/26/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Aktuelle eksterne lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook