Hvordan besvare barn og unges invitasjoner?

Hvordan besvarer jeg de invitasjonene som ligger i barn og unges mistrivsel?

 

Kursinnhold

Vår tids stigende fokus på individuelle kompetanser, mangler og tidlig diagnostisering medfører, at barn og unge ofte beskrives - men ikke forstås.

Det er selve spørsmålet om hva som er galt med individet, som fører oss på avveie, og vi ser hvordan kreativiteten forsvinner i de mange kontrollsystemer.

Med utgangspunkt i forholdet mellom kjernesymptomer og kjernefenomener diskuteres, hva svaret er på, at sosial uorden ofte gjøres til individuell uorden.

Presentasjonen omtaler barn og unge, hvor vanskelighetene ofte beskrives som angst, eksekutive funksjoner, traumer og tilknytningsforstyrrelser. Disse vanskelighetene er innleiret i sosiale, kontekstuelle og relasjonelle sammenhenger, hvor det tegnes et bilde av barn og unge, som søker tilknytning, mening og sikkerhet om egen betydning.

Gjennom eksempler fra praksis (cases og videodemonstrasjon) demonstreres, hvordan vi som terapeuter kan samtenke utredning og intervensjon, og hvordan vi kan bidra til utvikling av det uante - av det, vi enda ikke har sett.

Formen vil veksle mellom opplegg, øvelser, refleksjoner og felles drøftinger.

Du lærer om:
- Hvordan møte barn og unge som viser symptomer på at de har det vanskelig
- Forståelsen av barn og unges mistrivsel
- Begrepene invitasjon og uante muligheter
- Hvordan vi som terapeuter kan samtenke utredning og intervensjon
- Kreativitet i arbeidet med barn og unge som strever

* Kursholder(e)

Jørn Nielsen, klinisk psykolog, Ph.d, Vejle, Danmark. Nielsen er privatpraktiserende psykolog og har gjennom mange år arbeidet med barn, unge og familier i utsatte posisjoner. Han har skrevet artikler og bøker om foretrukne forståelser av problematferd og fremtredelsesformer, om samarbeidet mellom forskjellige instanser og om etablering av foretrukne nettverk. I 2004 utga han boken 'Problemadfærd - børns og unges utfordringer til fællesskabet' (Hans Reitzels forlag). I 2005 redigerte han sammen med Søren Hertz et temanummer av tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk rådgivning: 'Oplevelse af Sammenhæng - et fælles ansvar' (nummer 5-6).

Kursansvarlig(e)

Gina Hægland, studieledere familieterapi, RBUP Øst og Sør.

Målgruppe

Tidligere studenter Videreutdanning i Familieterapi ved RBUP Øst og Sør, kommunale helsetjenester, barnehage, skole, BUP, Barnevern

 

Sist oppdatert: 04/20/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

04/21/2017

Varighet:

21. april 2017, kl 09.00 - 15.30. Registrering fra kl 08.30

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr 1.200,- inkl lunsj

Maks ant. deltakere:

60

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/21/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Reidunn Hallan, Prosjekt- og kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Gina Hægland, Studieleder, RBUP

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook