Spesialistprogrammet 2017-2019

Kurset er fulltegnet for barnevernspedagoger, leger og pedagoger.

Spesialistseksjonen har et spesielt ansvar for utdanning av fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge. Vi gir et undervisningstilbud som gir klinisk kompetanse, og som bygger på praksiskunnskap, forskning og teori i fagfeltet. Programmet har 3 hovedelementer:

- Forelesningsrekken Barn og unges psykiske helse med tilknyttede profesjonsspesifikke grupper for 6 (7) profesjoner

- Forelesningsrekke i "Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling".

- Psykoterapisekvensen med fordypningskurs i behandlingsarbeid i 2. til 5. semester.

 

Kursinnhold

I forelesningsrekken "Barn og unges psykiske helse" rettes oppmerksomheten mot temaer som angår alt fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge, men som faggruppene kan ha ulikt ansvar for. Vi ønsker å skape et delt kunnskapsgrunnlag og begrepsapparat. Undervisningen i profesjonsgruppene er differensiert, og tar sikte på å videreutvikle kandidatens profesjonskompetanse.

Undervisningen i "Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling" har som mål å kvalifisere for reflektert samhandling med andre profesjonelle og med brukere av tjenestene, og å analysere og bidra til å overvinne samarbeidsvansker. Målet er å utdanne fagpersonell som gjennom samhandling bidrar til å utvikle og styrke barne- og ungetjenestene.

Psykoterapisekvensen kvalifiserer for selvstendig terapeutisk arbeid med psykiske helseproblemer hos barn og unge. I alle fordypningsprogrammer inngår arbeid med familier og nettverk i kompetansemålene.

I all gruppeundervisning er det et premiss at kandidatene legger frem eget klinisk arbeid gjennom videobånd eller timereferater. Problemstillingene det kliniske materialet reiser blir belyst ved relevant empiri og teori. Prosessperspektiver og reflekterende prosesser vektlegges i alle deler av undervisningen.

 Felles under- visningProfesjons- spesifikk undervisning
Tverrfaglig undervisning

Behandlingsarbeid og terapi
1. semBarn og unges psykiske helse
(41t)
Profesjons- seminar
(75t)
Forelesningrekke i tverrfaglighet og samhandling
(9t)
2. og 3. semBarn og unges psykiske helse
(26t)
Profesjons- seminar
(44t)
Forelesningrekke i tverrfaglighet og samhandling
(18t)
Behandlingsmetode
(126t)
4. og 5. semBarn og unges psykiske helse
(21t)
Profesjons- seminar
(35t)
Forelesningrekke i tverrfaglighet og samhandling
(12t)
Behandlingsmetode
(119 t)
(82t)(157t)(40t)(245t)
Avsluttende kongress med fremlegg fra alle kandidater (21t)


Det er månedlige samlinger à 3 dager.
Undervisningen er som hovedregel organisert i 2 ulike økter pr. dag.
Morgenøkten (9.00-11.45, 3 timer) inneholder fellesfaglige eller tverrfaglige forelesninger.
Ettermiddagsøkten (12.30-15.30, 4 timer) inneholder gruppeundervisning (profesjonsgruppe eller fordypningsgruppe i behandlingsmetoder)

Presentasjon på den avsluttende kongressen er obligatorisk.

* Kursholder(e)

.

Målgruppe

Barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere

 

Sist oppdatert: 04/20/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

01/04/2017

Varighet:

5 semestre (2,5 år).

Sted:

RBUP/Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Pris:

Påmelding/semesteravgift kr. 5000,-. Fra høsten 2017 øker semesteravgiften fra kr. 5.000 til til Kr. 7000,- pr. semester

Maks ant. deltakere:

60

Arrangør:

RBUP

Ledige plasser:

Fullt

Påmeldingsfrist:

10/21/2016

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Renate Stendal, Kurskoordinator, RBUP

Seksjonsleder:

Elin Kreyberg, Seksjonsleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook