Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)

Nettverket ble etablert høsten 2002 av terapeuter og fagteam som hadde tatt i bruk, eller som ønsket å prøve ut, en klient- og resultatstyrt tilnærming i klinisk praksis.


Tilnærmingen er utviklet av Scott Miller, Barry Duncan og deres kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change (I.S.T.C) i USA.

Arbeidsmåten har interesse for klinikere som ønsker å sette klientens perspektiv i fokus og samtidig evaluere effekten av eget arbeid. 
   
Tilnærmingen representerer en praksis der en systematisk integrerer klientens vurdering av terapeutisk prosess og terapeutisk utbytte i selve behandlingsprosessen.
I løpet av de siste årene har flere terapeuter, fagteam og behandlingssteder tatt i bruk tilnærmingen i sin kliniske praksis. 

ARBEIDSUTVALG OG LEDELSE
Arbeidsutvalget består av 11 medlemmer med vararepresentanter. 
Representantene kommer fra ulike fagmiljøer i de ulike helseregionene, både fra kommunene og fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg til dette er det to brukerrepresentanter som er medlemmer i arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget møtes 2 ganger i året.

ERFARINGSKONFERANSER
Det har vært en tradisjon å avholde 1 - 2 erfaringskonferanser i året med presentasjon og diskusjon av eget klinisk arbeid innen ulike arbeids- og problemområder, og med bidrag fra andre relevante fagpersoner og brukerorganisasjoner. Seminarene er åpne for alle interesserte. 

SAMARBEID MED I.S.C.T
1-2 åpne seminarer i året med Scott Miller, Barry Duncan eller andre foredragsholdere tilknyttet I.S.C.T. Disse har også bidratt med direkte konsultasjon til fagteam/institusjoner som anvender tilnærmingen. 

KONSULTASJON OG UNDERVISNING
Gjensidig veiledning og konsultasjon mellom fagpersoner, behandlingsteam og institusjoner tilknyttet nettverket. Deltakere i nettverket bidrar med undervisning til interesserte fagteam og institusjoner. 

BOKEN "KLIENTEN- DEN GLEMTE TERAPEUT. BRUKERSTYRING I PSYKISK HELSEARBEID"
Gyldendal Norsk Forlag, Akademisk, 2007.
Bokens initiativtakere er del av KOR-nettverket. Boken er skrevet av brukere av helsetjenester og fagfolk i fellesskap, og samlet bidrar boken til at klientene får en selvfølgelig og sentral plass i alt endringsarbeid.
Les mer om boken på Gyldendal Akademisk
 
UNDERVISNINGS-DVD ”KLIENTEN – DEN GLEMTE TERAPEUT. INTRODUKSJON TIL KLIENT- OG RESULTATSTYRT PRAKSIS”
DVD’en viser hvordan KOR-skalene kan anvendes i det daglige arbeidet med klienter. Vi får se direkte arbeid med en familie ved en BUP-klinikk og med et par ved et Familierådgivingskontor. Vi får også høre fagfolk, som bruker KOR i sin daglige praksis, fortelle om sine erfaringer med å bruke skalaene.
DVD-en er gratis og kan bestilles på RBUP v/ inger.wahl@r-bup.no

BOKEN ”I FELLESSKAP FOR ENDRING. EN HÅNDBOK i KLIENT- OG RESULTATSTYRT PRAKSIS”
Gyldendal Norsk Forlag, Akademisk, 2008
Denne boken er en håndbok i det som blir kalt "Klient og resultatstyrt praksis, KOR".
Les mer om boken på Gyldendal Akademisk

BOKEN "BLI EN BEDRE TERAPEUT" AV BARRY DUNCAN
Gyldendal Norsk Forlag, 2012
Les mer om boken på Gyldendal Norsk Forlag

BOKEN "VIDERE" AV BIRGIT VALLA
Gyldendal Norsk Forlag 2014
Les mer om boken på Gyldendal Norsk Forlag 
  
LOKALE OG NASJONALE FORSKNINGSPROSJEKTER
Det ble gjennomført lokale forskningsprosjekter og flere er planlagt, bl.a doktorgradsarbeid og mastergradsarbeid.
For mer informasjon se under nyttige lenker og relevant litteratur.
  
RAPPORTEN "Å SPØRRE DEN DET GJELDER. ERFARINGER MED BRUK AV KLIENT - OG RESULTEATSTYRT TERAPI I PSYKISK HELSEARBEID"
Kartleggingsundersøkelsen er avsluttet og rapporten "Å spørre den det gjelder" kan lastes ned i lenken til høyre.
Man kan få rapporten tilsendt ved å henvende seg til biblioteket ved RBUP
 

 

Denne siden ble sist oppdatert: 3.3.2016
KOR - Nettverk

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook