Nettverk ungdom

Nettverk ungdom er en faglig nettverks- og arbeidsgruppe som arbeider med temaet "Mer tilgjengelige tilbud til ungdom med psykiske vansker i kommunene".


Nettverket har fokus på forebyggende arbeid, tverrfaglighet, styrking av tverretatlig samarbeid og fagpolitiske strategier. Sentrale perspektiver er helhetstenking, brukerinvolvering og mestring.

Fag- og ressurspersoner som arbeider med ungdom og psykisk helse inviteres til å delta i arbeids- og nettverksgruppen. Målet er bl.a. å tenke rundt og diskutere hvordan man kan utvikle bedre og mer helhetlig hjelp til ungdom med psykiske vansker.

Nettverket har en arbeidsgruppe som arrangerer jevnlige samlinger.

 

Kontaktperson: Elisabeth Hellzén, koordinator for Nettverk Ungdom
E-post: elisabeth.hellzen@r-bup.no

 

På nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - ImDi - finnes nyttig informasjon

Du kan også finne informasjon hos Multikulturelt Initiativ- og ressursnettverk - MiR

 

Neste nettverksmøte: 28. november 2014. Du kan melde deg på her innen 14. november 2014.

Tema: Årsaker til frafall og tiltak som muliggjør gjennomføring i videregående skole.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 21.11.2014
undefined

undefined

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook