Drozd, Filip

Filip Drozd

Forsker
97 51 61 88

 

Utvikling av tiltak og metoder for barn, unge og deres foreldre. E-helse og internett intervensjoner. Implementering av tiltak i tjenestene. Tiltak- og evalueringsforskning. Kommunale helsetjenester.

 

Erfaring:

Jeg har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og tok doktorgraden på evaluering av internett intervensjoner i 2013. De første årene jobbet jeg i kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser og underviste universitetsstudenter i psykologi på bachelor- og masternivå. I de senere årene har jeg både utviklet og forsket på ulike e-helseløsninger. I forbindelse med dette arbeidet ble jeg interessert i de yngste barna og foreldrenes psykiske helse (bl.a. foreldre med barn med ADHD og fødselsdepresjon). I min forskning på RBUP er jeg spesielt opptatt av ulike tiltak fra utviklingen til evalueringen til implementeringen for en varig praksisendring, og er involvert i flere prosjekter (bl.a. Mamma Mia, Newborn Behavioral Observation, Marte Meo, m.fl.).


Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av å omsette forskning i praksis, og bruke forskningsmetoder for å jobbe systematisk for bedre og sikrere tjenester for barn og unge, og deres familier.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook