ASQ:SE (Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional)

ASQ:SE er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Gjennom bruk av ASQ:SE vil man kunne identifisere barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning. ASQ:SE er et supplement til kartleggingsverktøyet ASQ.

 

Tre utviklingslinjer gjør kartleggingsinstrumenter som ASQ og ASQ-SE svært aktuelle; økt fokus på betydningen av tidlig intervensjon, ny kunnskap som indikerer at flere tilstander kan oppdages tidligere enn det gjøres i dag og spesifikke tiltak for spesifikke tilstander er utviklet. Foreldrebasterte spørreskjema om barns utvikling kan være med på å endre synet på foreldre som passive mottakere av råd og hjelp fra eksperter innenfor helsevesenet, til å se dem som aktive partnere i både vurdering, utforming og iverksetting av tiltak. 

ASQ:SE består av åtte separate skjemaer som er beregnet på barn fra seks måneder til fem år. Det finnes spørreskjemaer for 6,12,18,24,30, 36,48 og 60 mnd.

Hvert skjema inneholder 22-36 spørsmål.  Spørsmålene er delt inn områdene selvregulering, medgjørlighet, kommunikasjon, tilpasningsdyktighet, autonomi, affekt og samhandling med andre. ASQ:SE kartlegger også foreldrenes generelle bekymring for barnet.  

ASQ:SE er foreløpig ikke normert eller validert for norske forhold, og er derav ikke åpent tilgjengelig for salg i Norge. Inntil videre ønsker vi derfor å ha nær kontakt med de som prøver ut ASQ:SE, og vi ber derfor om flere opplysninger før du kan bestille skjemaer og manualen tilhørende ASQ:SE.

 

 


 
 

 

Denne siden ble sist oppdatert: 18.12.2014
Med fast blikk

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook